Cabecera
 
Telèfons: 608 320 097 / 607 621 506
ARQUITÈCNICS-64
 
Som un Despatx d'Arquitectura Tècnica amb més de 10 anys d'experiència format per:
 
Josep Sistané - Arquitecte Tècnic - Col·legiat núm. 10.173

Marc Foraster - Arquitecte Tècnic - Col·legiat núm. 9.888

 
Col·legiats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).
 
Col·legi
 
Traballem en col·laboració amb altres despatxos d'Arquitectes Superiors i Enginyers.
 
Arquitècnics-64: Equip d'Arquitectes Tècnics