Cabecera
 
Telèfons: 608 320 097 / 607 621 506
 
SERVEIS
 
 

- Cèdules i Certificats d'Habitabilitat.

- Certificats d'Eficiència Energètica.

- "ITE": Inspecció Tècnica de l'Edifici.

- Informe d'Aluminosi, Anàlisi i Proves de Laboratori.

- Projecte i Direcció d'Obra Nova o Reforma.

- Rehabilitació de Façanes i Envolupants de l'Edifici.

- Coordinació de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.

- Valoracions Immobiliàries.

- Delineació i aixecament de Plànols (2D i 3D).

 
 
Tenim recursos per a altres serveis d'Oficina Tècnica d'Arquitectura
 
Arquitècnics-64: Equip d'Arquitectes Tècnics