Cabecera
 
Teléfonos: 608 320 097 / 607 621 506
 
Què és i per a què és necessària una Cèdula d'Habitabilitat?
Què és i per a què és necessari un Certificat d'Habitabilitat?
 
 

 La cèdula d'habitabilitat és un document necessari per a la compra-venda, lloguer o cessió d'ús d'habitatges, així com per a donar d'alta els subministraments d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 Segons el "Decret 141/2012" de la Generalitat de Catalunya, la cèdula és obligatòria per a tots els habitatges. Aquest Decret regula les condicions mínimes que ha de complir un habitatge per a poder ser habitable (superfícies, ventilació, disposició de les dependències, ocupació, etc.).

 El certificat d'habitabilitat és el document amb el que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) certifica que un habitatge compleix els requisits mínims d'habitabilitat i solidesa fixats per la normativa vigent i es requereix per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat d'un habitatge usat o preexistent.

 Si desitja obtenir o renovar la seva cèdula d'habitabilitat, contacti amb nosaltres. En menys de 48 hores haurem inspeccionat l'habitatge i efectuat la sol·licitut a la Generalitat de Catalunya. I en aproximadament 30 dies (aquest termini és aliè a nosaltres) tindrà la seva cèdula emesa.

 Si ho prefereix pot optar per gestionar personalment la sol·licitut de la cèdula d'habitabilitat. En aquest cas contacti amb nosaltres i prèvia inspecció de l'habitatge emetrem en menys de 24 hores el certificat d'habitabilitat que precisarà per a dur a terme la sol·licitut.

No dubti a consultar-nos sense compromís.

 
 
Cèdula d'habitabilitat:
Cèdula d'Habitabilitat
 
Arquitècnics-64: Equip d'Arquitectes Tècnics